Våra tjänster

Vi handplockar de bästa lokala kandidaterna inom svårtillsatta roller oavsett bransch eller befattning. Vårt mål är att skapa en lyckad rekryteringsprocess från start till mål, där alla parter får känna delaktighet. 

Man kan välja våra tjänster som en helhetslösning där vi finns med som rådgivare och experthjälp genom hela rekryteringsprocessen. Om man vill hålla i huvudrekryteringen själv men önskar stöd eller experthjälp inom vissa områden kan vi anpassa oss efter era specifika önskemål. 

För att uppnå lyckade resultat använder vi olika vetenskapligt baserade metoder och strategier i allt ifrån intervjuer till testning, referenstagning, bakgrundskontroller och uppföljning. Vi tror dock att den viktigaste faktorn för att åstadkomma en framgångsrik rekrytering är att vara genuint engagerad och intresserad av att förstå våra kunders behov, organisation, bransch och företagsklimat. Därigenom får vi rätt verktyg för att kunna handplocka rätt kandidater som tillför värde till företaget på många olika plan. 

I vårt sökarbete kartlägger vi marknaden, konkurrerande företag och organisationer samt nätverk och föreningar. Förutom att använda olika databaser besitter vi på kontoret ett stort eget nätverk av specialister, ledare, chefer och styrelseledamöter. Vi använder också alternativa verktyg för att komma åt personer med spetskompetens, där LinkedIn, Facebook samt olika forum används i vårt dagliga arbete. För att hålla våra nätverk aktuella i de branscher vi jobbar mot ser vi också till att vara ute på fältet för att nätverka inom kretsar där rätt kandidater verkar.

Många av de specialister och nyckelpersoner vi rekryterar kräver en hög diskretion och vårt arbete kännetecknas av hög professionalism och integritet.

 

Headhunting

Genom uppsökande rekrytering hjälper vi dig att hitta och handplocka de bästa kandidaterna inom olika specialistområden

Mer om headhunting

Personlighetstest

Kartlägg kandidatens personliga egenskaper

Mer om personlighetstest

Second Opinion

Kvalitetssäkra dina egna rekryteringar med en objektiv kandidatbedömning

Mer om Second Opinion

Färdighetstest

Vi säkerställer kandidaters kompetens med olika testverktyg

Mer om färdighetstester

Motivationstest

Vad som driver kandidaten till utveckling och möjliggör för individen att uppnå full potential

Mer om motivationstest

Executive Search

Vi hittar rätt kandidater till ledande befattningar

Executive search

Referenstagning

Strukturerad referenstagning som stöd i den egna rekryteringen

Mer om referenstagning

Intervjustöd

Kompetensbaserat intervjustöd i den egna rekryteringen

Mer om intervjustöd

Gruppanalys och kartläggning

Vi identifierar hinder och möjligheter inom den befintliga gruppen för att effektivisera arbetet och lättare kunna uppnå önskade resultat

Mer om gruppanalys

Inte den tjänst du behöver?

Vi kanske kan hjälpa dig ändå

Kontakta oss