Våra tjänster

Vi lägger mycket tid på att förstå Er, vilket innefattar allt från ingående frågor vid kravprofilsmöten till att tala med era nyckelmedarbetare. En bred analys av er marknad och omgivning leder till att vi vet vad ni letar efter och gör att vi kan hjälpa er att välja rätt.

Vi söker upp, kontaktar och attraherar de bästa lokala kandidaterna för den tjänst du avser tillsätta oavsett bransch eller befattning. Inom en överenskommen tid skall du ha träffat personer med rätt kompetens. Detta genomförs bl.a. genom att kontakter tas i ett stort eget upparbetat kontaktnät, uppsökande verksamhet direkt mot konkurrerande företag, nätverks-, förenings- och organisationssökningar.

I stället för att använda oss av egna databaser har vi valt att använda oss av olika forum på internet som t.ex. LinkedIn och Facebook.

Vårt arbete kännetecknas av hög professionalism och integritet och vi finns med som rådgivare och experthjälp genom hela processen.

Läs mer om Headhunting

Läs mer om Annonserad rekrytering

Läs mer om Drives