Annonserad rekrytering

 

Inte bara en rekrytering...


Genom att använda dig av annonserad rekrytering syns ditt företag. Genom att synas i rätt media med rätt budskap skapar man en attraktiv bild av företaget, att man är framgångsrik och växer. Ett företagsvarumärke blir en allt viktigare del av marknadsföringen, inte bara för den kompetens du vill attrahera utan även gentemot kunder, samarbetspartners, banker m.m.

 

Vi kan sköta hela eller delar av rekryteringsprocessen:

Vi vet vilka budskap och formuleringar som lockar olika typer av kompetens och kan på så sätt skapa attraktiva och målgruppsanpassade rekryteringsannonser. Vi vet att rätt formulerade budskap lockar många sökande vilket kan leda till en hel del administration. Vi vet att det är av extrem vikt att alla sökande behandlas korrekt för att bibehålla en positiv bild av företaget, även för de som inte blir aktuella för tjänsten.

Då vi är experter på just detta kan du med trygghet låta Capto HR sköta hela din rekryteringsprocess.