Headhunting

Varje uppdrag är unikt och vi skräddarsyr processen utifrån våra uppdragsgivares behov och önskemål. Vad som skiljer oss från våra konkurrenter är bl.a. hur vi jobbar med nätverk och sociala media.

Vi har stor erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister framförallt inom Teknik, IT, Bygg och Sälj.

Vid headhunting skiljer sig processen jämfört med traditionell rekrytering genom att vi arbetar med uppsökande verksamhet. Detta sker t.ex. genom att vi använder våra personliga och våra virala nätverk.

I stället för att använda oss av egna databaser har vi valt att använda oss av olika forum på internet som t.ex. LinkedIn och Facebook. Detta har visat sig vara mycket effektivt och vår närvaro i dessa nätverk gör att vi kan ”fånga de svårfångade”. Vi har konstaterat att uppsökande rekrytering är en nödvändighet idag när man söker personer med någon form av specialistkompetens.