Drives

Vad är DRIVES?

TalentQ motivationsformulär Drives är det första och helt unika testet som mäter motivation/engagemang kopplat mot värderingar på arbetet. 

Med starkt engagemang menas bland annat att en person motiveras av att prestera, bidrar till utveckling av företaget och kollegor utan att någon ställer krav på att man måste. Du har ett genuint engagemang som kommer djupt inifrån dig själv.  DRIVES mäter vad som motiverar långsiktigt och ger bl.a. konkreta råd till vad man bör eller inte bör göra som chef för att motivera medarbetare, och hur personen sannolikt påverkar sin omgivning.

 

Hur används DRIVES?

•  Rekrytering: Drives redovisar personens värderingar och varför denna beter sig på ett bestämt sätt. Drives hjälper till att ställa ännu bättre frågor i referenstagning och att identifiera hur en kandidats värderingar passar med företagets värderingar och befintliga eller önskade kultur.

•  Organisationsutveckling: Optimera organisatoriska ingrep och skapa en positiv samhörighet mellan medarbetarnas värderingar, organisering och organisationskultur, vilket leder till mer engagerade medarbetare.

•  Individuell utveckling: Genom Drives rapporter får du konkret stöd i hur att leda och coacha en medarbetare så denna använder sin potential till fulla.

•  Behålla företagets viktigaste talanger: Engagera talangerna så de stannar i företaget och inte går till någon konkurrent på grund av saknad motivation.

 

Nyfiken?

Ta kontakt med Björn eller Torbjörn så berättar vi med om vad DRIVES kan göra för er organisation.

Kontaktuppgifter finns här