Nyheter
Dec 10, 2015
"Är jag modig nog att se bortom mina egna fördomar"”Är jag modig nog att se bortom mina egna fördomar?”

Jag var på ett väldig inspirerande fördrag igår och lyssnade på Annelie Pompe, äventyrare, fridykningsrekordhållare och en av tre Svenska kvinnor som bestigit Mount Everest. Jag slogs av vilken energi den 34 åriga kvinnan visade, fascinerades av hennes berättelser som ex. Om hur man hade sagt till henne att hon som småväxt tjej hade för liten lungvolym för att ta sig till de riktigt djupa dyken. Varvid hon såg detta som en utmaning och sedan via träning och yoga utökade sin lungvolym med ytterligare en liter. Och hur man sa att hon inte skulle kunna klara att klättra upp på världens högsta berg då det var något helt annat än att dyka djupt och hur hon tränade och tränande både fysiskt och mentalt för att sedan kunna motbevisa detta. Att hon åkte på tystnadsretreat i ett tibetanskt kloster bara för att kunna få tyst på hennes egna tankar som sa att ”du klarar det inte”.

Att våga utmana sig själv som Annelie Pompe och att bortse från normer och fördommar som säger att du måste ha just de och de förutsättningarna för att klara ett visst jobb eller en viss uppgift är något som många såväl rekryterande chefer och jobbsökande ställs för dagligen. ”Hire for motivation, train for skill” är något som jag verkligen tror och kommunicerar till mina uppdragsgivare. Att kunna identifiera drivkraften och potentialen hos en person kopplat till en helt ny och för denna person främmande uppgift. Det är i sanning en utmaning i vardagen för mig som rekryterare. Och jag hoppas att jag där kan vara modig nog att motstå såväl mina egna och mina uppdragsgivares fördommar när det kommer till att välja ut vilka som jag tror klarar ett visst uppdrag.

Detta kan exempelvis handla om vad som anses typiskt manlig eller kvinnligt och hur vi därför kopplar vissa egenskaper till vissa jobb och därför automatiskt könsdiskriminerar. Stereotypt manliga ord beskriver egenskaper som är prestationsorienterade (dominant, driven, tydlig, målinriktad, självsäker) och stereotypt kvinnliga ord beskriver egenskaper som är sociala och serviceorienterade (coachande, stödjande, känslosam, lyhörd, samarbetsorienterad). Orden härstammar från hur vi ser på män och kvinnor och vilka egenskaper vi tillskriver respektive kön utan att ta hänsyn till individuella egenskaper. Stereotyper om män och kvinnor är inte bara olika utan ofta motsatser till varandra. De egenskaper det ena könet har, anses alltså det andra sakna och vice versa.

Arbetsmarknaden är idag segregerad då endast tre av de 30 vanligaste yrkena har en jämn könsfördelning (där fördelningen är 40-60 procent av vardera kön). Det mest kvinnodominerade yrket är sekreterare där 97 procent av de yrkesverksamma är kvinnor och endast 3 procent är män. Motsvarigheten för män är byggnadsträarbetare där 99 procent av de yrkesverksamma är män och bara 1 procent är kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2012).

Jag har dessutom personligen fått erfara vid flera tillfällen att det finns stora skillnader hur män och kvinnor läser anställningsannonser. Att en kvinna läser och söker efter vilka kvalifikationer hon inte har och söker därför inte ett jobb emedan en man letar efter en (och kanske en enda) egenskap/erfarenhet som han tror sig besitta och söker därför jobbet.

Jag tror att vi ska se bortom könsbarriärer och etniska skillnader när vi anställer. Se bortom betyg och formell yrkeserfarenhet. Inte låta oss låsas och begränsas av ev. diagnoser som ADHD eller dyslexi. Inte därför att det en skyldighet enligt eventuell mångfalds eller jämställdhetspolicys utan därför att det är en möjlighet.

”- Begränsningen sitter oftast i ditt eget huvud” Berättade Annelie Pompe och även om jag hört den sentensen så många gånger förut så konstaterade jag att det är något man verkligen kan behöva upprepa. För sig själv och för andra.

”Men jag är inte särskilt modig” säger Annelie Pompe. ”Jag är rädd för massor av saker, vatten i ögonen, höjder och män i kostym”. Och jag tänker att ja de två första låter ju som irrationella rädslor men den sista är kanske inte obefogad…..i alla fall som en begränsare.

Björn Sweno, Headhunter och VD Capto HR

< Tillbaka