Nyheter
Nov 30, 2015
"För smart för sitt eget bästa"De flesta företag jag hjälper rekrytera idag söker oftast tillföra någon form av kompetens som man saknar (eller blivit av med). Utryck som att ”Vi vill anställa personer som är bättre än oss själva” har nästan blivit en klyscha. Vad är det då som söks? Bättre än oss på vad? Att idag bedöma hårda och mjuka faktorer som IQ och EQ var blivit allt mer vanligt och populärt. I synnerhet är det EQ begreppet som fått mer och mer utrymme.

EQ är ett mått på emotionell intelligens och innebär att kunna förstå, hantera och fokusera emotionell information på ett effektivt sätt. En medarbetare eller ledare med hög EQ förstår sig själv, kan sätta sig själv i sammanhang tillsammans med andra, är empatisk, fattar effektiva beslut baserat på olika typer av information och är mer stresstålig. Det finns gott om vetenskapliga studier som visar att de företag som aktivt arbetar med att mäta och ta till vara EQ vid rekrytering har märkbart bättre resultat än de som inte gör det.(Google, Intel, GE). Global forskning kring EQi, bland annat från Harvard-universitet, visar att 85 procent av högre chefers framgång är direkt beroende av deras emotionella intelligens, EQ, inte av deras IQ. En annan rapport från samma universitet visar att sannolikheten att bli framgångsrik ökar inte bara för att man har högre IQ, däremot är det avgörande att man behöver en hög EQ och medarbetare med en lång erfarenhet inom sitt gebit för att man skall lyckas.

I en annan stor svensk studie från Institutet för arbetsmarknadspolitisk forskning analyseras mönstringsresultat för drygt 25 000 pojkar och finner att kopplingen mellan föräldrars och barns intelligens är starkare än vad tidigare forskning på området har visat och att det framförallt verkar vara mammornas intelligens som starkt samvarierar med sönernas. Kanske inte helt förvånande resultat, men studien visar också på att de personliga egenskaperna också ärvs och visar samband på hur väl barnen lyckas i arbetslivet. Egenskaper som stresstålighet och förmåga till gruppsammanhållning visade sig vara mer betydelsefulla arv från föräldrarna än intelligens när det handlade om i vilken utsträckning barnen deltog i arbetslivet och vilken lön de fick.

Med andra ord är det mjuka förmågor som kommunikation, samarbete och att vara en god lyssnare som styr hur väl man lyckas i arbetslivet. Inte bara hur intelligent och kunskapsmässigt högpresterande man är. Det kan ju kännas som att sparka in öppna dörrar när man ser det så här.

Samtidigt så har vi sett att det uppstår problem när kandidater med såväl höga IQ som EQ presenteras för arbetsgivare och chefer där förmågan att ”möta upp” dessa egenskaper med såväl lämpliga utmaningar som ett matchande ledarskap inte är tydligt. ”Vilka är USP:arna med detta jobb? (USP=unik selling point) är en fråga vi ofta ställer. Kan man inte besvara den kan man ha ett problem.

Slutligen så kom jag att reflektera över en nyligen publicerad studie i Personality and Social Psychology Bulletin som slår fast att kvinnor som är singel kan vara det för att de har hög intelligens.

I studien, som genomförts av tre amerikanska universitet, drog man slutsatsen att män som träffar kvinnor med hög intelligens bedömer dem som mindre attraktiva. Och det är framför allt om kvinnorna är intelligentare än männen själva. Detta trots att de flesta män i undersökningen sagt att det är attraktivt med intelligenta kvinnor.

Det här kom man fram till genom ett experiment där män fick möta flera olika kvinnor. Flera av kvinnorna hade fått bättre resultat än männen på ett intelligenstest – och de fick nobben i högre grad än övriga kvinnor. Forskarnas slutsats var att männen kände sig ”mindre maskulina” när de var med kvinnor som var intelligentare än dem själva.

Är sådana män verkligen intresserade av att anställa personer som är bättre än dem själva?

Björn Sweno, Headhunter och VD Capto HR

< Tillbaka