Nyheter
Nov 9, 2015
Rekryterings och Jobb-bloggAtt säga att man jobbar med Integration och mångfald- är det verklighet eller slagord på hemsidan?


 

”-Ja och så jobbar vi med mångfald också så det får gärna vara en tjej” Det är en ganska vanlig kommentar när man sitter och diskuterar kravprofiler i rekryteringssammanhang.

Enligt wikipedia är definitionen av mångfald - en variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp.

Det är med andra ord inte specifikt kön eller etniskt ursprung det handlar om. Osett detta har mångfald blivit ett honnörsord som många företag använder sig av och lägger upp i fet text på sina hemsidor.

Det är dock få branscher där man verkligen kommit långt inom området Mångfald. IT är ett sådan område, vissa teknikområden likaså. Ett område som tyvärr är eftersatt här och som samtidigt är ett bristområde kompetensmässigt är bygg och anläggningsbranschen. Med knappa 1,5% kvinnor och komplicerade regelverk som gör det tämligen svårt att slussa in ex. ingenjörer från Iran, Irak och krigshärdar i mellanöstern.

Uppsala växer så det knakar och i Ulleråkersområdet står vi i begrepp att bygga ett helt nytt Knivsta. Och för att klara av det så behöver vi yrkeskompetens.

Så vad kan vi göra för att slussa in fler invandrade svenskar och fler tjejer in i byggbranschen. Lärlingssystemens återinförande är ett naturligt förslag. Ett annat skulle kunna vara en typ av mentorskap där man skulle kunna varva praktik med möten där så väl mentorer och adepter utbildas och utbyter erfarenheter. Något liknade det ALMI gör för nya företagare här i Uppsala (med gott resultat).

För ett drygt år sedan anställde Sveriges byggindustrier en särskild ”Mångfaldsansvarig” med det synnerligen kraftfulla namnet Paula Lejonkula. Jag hoppas att vi snart ska kunna se lika kraftfulla åtgärder och handgripliga för att öka antalet kvinnor och invandrade svenskar inom såväl entreprenörs som konsultföretag inom bygg. Och att det sker på bred front så att ingen behöver vara ensam ”katt bland hermelinerna” och att mångfald blir något som flyttas från företagens hemsidor till vittnesbörd från medarbetare.

Så att jag med trovärdighet kan säga i intervju med kandidater” - I det här företaget jobbar man med mångfald och alla är välkommna”

Björn Sweno, Rekryterare och Grundare Capto HR AB


< Tillbaka